Information

Rovobs.se lanserades under november 2008 och avvecklades under juni 2020 till att övergå till Skandobs. Syftet med rovobs.se var att underlätta allmänhetens rapportering till Länsstyrelsen, öka allmänhetens kunskap om rovdjursförekomst, samt förebygga skador på tamdjur och hundar. Länsstyrelserna är uppdelade utifrån olika län och det var totalt nio län som var med i samarbetet. Det totala inkomna antalet rovdjursobservationer blev 48 103 st.

rovobs.se 2010
rovobs.se (2010)

Uppgifter om rovdjurs föryngringsplatser (lyor, boträd, observationer av ungar mm.) var skyddade enligt Sekretesslagen (1980:100) och de observationer av rovdjur som skedde under perioden 15 april – 1 augusti till rovobs.se visades endast för Länsstyrelsen. Av olika sekretesskäl kunde observationer inte rapporteras in förrän två timmar efter att observationen gjordes.

Anslutna län

2008

Under starten år 2008 hade 3 län anslutit sig (Södermanlands län, Västmanlands län och Örebro län).

2010

Under 2010 hade fem län anslutit sig (Gävleborgs län, Södermanlands län, Uppsala län, Västmanlands län och Örebro län).

2020

Under 2020 hade nio län anslutit sig (Gävleborgs län, Jönköpings län, Stockholms län, Södermanlands län, Uppsala län, Värmlands län, Västmanlands län, Västra Götalands län och Örebro län)

Nedstängning under lojakten

Visningen av lodjursobservationer stängdes under lojakten, år 2009 stängdes sidan för lovdjursobservationer 26 februari tills sista mars. Syftet med rapporteringssidan är att underlätta allmänhetens rapportering till Länsstyrelsen, öka allmänhetens kunskap om rovdjursförekomst, samt förebygga skador på tamdjur och hundar – däremot inte underlätta jakt! Lojakten skall inte underlättas av rapportering från allmänheten eller inventeringar som genomförs av länsstyrelsen eller på deras uppdrag (gäller i samtliga län av rättviseskäl, oavsett om rapportering finns eller inte). Inventeringsperioden av lodjur skall vara avslutad innan jakten tillåts. Länsstyrelsen vill ha in rapporter från allmänheten. Många som rapporterar vill inte att deras rapporterade observation ska resultera i att just det lodjuret fälls – kanske som ett resultat av just deras rapportering!

Övergången till Skandobs

Idag ska all rapportering av större rovdjur ske till Skandobs som är ett skandinaviskt rapporteringssystem för observationer av björn, järv, lodjur eller varg. Genom att privatpersoner rapporterar observationer blir den informationen aggregerad och kunskapen om rovdjurens utbredning och antal i Skandinavien blir värdefulla insikter. Privatpersoner kan utan krångel använda Skandobs och lägga till rovdjursobservationer med hjälp av datorn eller mobilen. Det finns även möjlighet att kommunicera med länsstyrelsens fältpersonal och se uppgifter som andra lägger in medan du rör dig ute i skog och mark. Genom att rapportera in observationer av rovdjur, spillning och spår kan jägare, tamdjursägare och andra som berörs av rovdjur informera varandra om vad som händer i närområdet och på så sätt förebygga skador på tamdjur. 

skandobs 2013
skandobs.se (2013)

Skandobs är utvecklat i samarbete mellan Rovdata i Norge och Naturvårdsverket i Sverige. Det är Norsk Institutt for naturforskning (NINA) som har ansvaret för teknisk drift.

skandobs.se (2020)